02.09.2011 r.

72 rocznica bitwy pod Proszowicami


(fot. UGiM Proszowice)

Bitwa pod Proszowicami stoczona została w nocy z 6 na 7 września. Wycofujące się z kierunku Krakowa oddziały 5 Dywizji Piechoty Armii Kraków natknęły się na niemieckie kolumny, jadące od strony Słomnik. W wyniku ostrzału artyleryjskiego na terenie miasta spłonęło kilkadziesiąt domów. W potyczce zginęło ponad 120 polskich żołnierzy, z których większość spoczywa na miejscowym cmentarzu. W gronie poległych najwięcej było mieszkańców śląskich powiatów: żorskiego, pszczyńskiego i rybnickiego.

       W piątek drugiego września miała miejsce uroczystość obchodów 72 rocznicy bitwy pod Proszowicami. Uczestniczyli w niej reprezentanci licznych instytucji, urzędów, organizacji i szkół. Obecni byli również przedstawiciele Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych oraz przedstawiciel starosty pszczyńskiego – Dorota Garus, a także europejski król strzelców historycznych z Bractwa Kurkowego – Tadeusz Żyła. Honorową asystę stanowiła kompania reprezentacyjna 6 Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra z Żębocina.  Naszą szkołę reprezentowały pięcioosobowe delegacje z każdej klasy, uczestnicy koła historycznego, dyrektor Maria Bielska-Kahan oraz nauczyciele: Iwona Marzec, Alicja Chuchmacz, Monika Kaczmarczyk. Przed jedenastą uczestnicy zebrali się na płycie proszowickiego Rynku. Następnie, przy dźwiękach marsza i patriotycznych pieśni, odgrywanych przez orkiestrę, udali się na cmentarz parafialny. Tam po odegraniu hymnu i przemówieniu burmistrza Jana Makowskiego odbyła się msza święta w intencji ofiar bitwy. Sprawował ją proboszcz Henryk Makuła w asyście gościa ks. kanonika Leszka Stycznia. Po niej uroczyście odczytano Apel Poległych, a żołnierze 6 Brygady oddali salwę honorową. Na koniec uczestnicy złożyli wiązanki pod obeliskiem upamiętniającym poległych. Po złożeniu kwiatów burmistrz podziękował wszystkim za przybycie, zapraszając jednocześnie do udziału w uroczystościach, w roku następnym.

Alicja Chuchmacz