9.11.2012 r.
BEZPIECZNY UCZEŃ - BEZPIECZNA SZKOŁA

        W bieżącym roku szkolnym ruszyła realizacja projektu mająca na celu zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania uczniów na terenie szkoły oraz wyrabianie świadomej postawy odpowiedzialności za swoje czyny. Jego program zakłada kilkanaście seminariów tematycznych, które mają być zrealizowane do kwietnia 2013r.
    W ramach działań, wpisujących się w projekt w piątek 9.11.2012r. odbyło się spotkanie klas 1 i 2 z przedstawicielami policji. Jego hasło przewodnie to Odpowiedzialność karna nieletnich. Prowadzący, aspirant , a zarazem rzecznik prasowy Głównego Komendanta Policji w Proszowicach, Sebastian Czyżewski oraz sierżant sztabowy Sławomir Zaręba, zapoznali uczniów z wieloma ciekawymi zagadnieniami.
    Poruszyli takie tematy jak: charakterystyka zjawiska demoralizacji, czynu karalnego, policyjnych procedur postępowania. Gimnazjaliści z uwagą słuchali również objaśnień w kwestiach nowych form prześladowania: stalkingu i cyberprzemocy. Pan Czyżewski wyczerpująco zapoznał również zebranych ze statusem funkcjonariusza publicznego. Wyjaśnił nie tylko istotę problemu, czyli kto nim jest, ale przedstawił konsekwencje negatywnych zachowań, wobec osoby o takim statusie, skutkujących konsekwencją kary.
    W dalszej edycji projektu planowane są spotkania z kolejnymi przedstawicielami służb mundurowych, instytucji i organizacji. Koordynatorkami całości są: Karolina Barnaś i Monika Kaczmarczyk.


Alicja Chuchmacz