ŚWIĘTO SZKOŁY

Tegoroczne Święto Szkoły (27.10) miało zupełnie inny charakter niż w latach poprzednich. Żałoba narodowa, którą ogłosił Minister Edukacji Roman Giertych sprawiła, że w miejsce zwykle radosnego nastroju pojawiła się refleksja, zaduma.

Ten szczególny dzień rozpoczął się Mszą Świętą odprawioną w intencji społeczności szkolnej Gimnazjum, jej Patrona oraz tragicznie zmarłej Ani z Gdańska. Następnie uczniowie udali się wraz z wychowawcami do klas, gdzie odbywały się prezentacje medialne oraz pogadanki na temat 6 Brygady Desantowo-Szturmowej.

Część oficjalna rozpoczęła się o godz.11.30. Pani dyrektor Maria Kahan powitała przybyłych gości, wśród których znaleźli się: przedstawiciele Jednostki Wojskowej, ks. Proboszcz Henryk Makuła, Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice, przedstawiciele samorządowi, pracownicy administracji oraz dyrektorzy miejscowych i okolicznych szkół.

Minutą ciszy uczczono śmierć gdańskiej rówieśniczki naszych uczniów. Zapalono znicz obok którego na stoliku pokrytym czarnym płótnem spoczęła biała róża.

Następnie głos zabrał ksiądz Proboszcz Henryk Makuła. Nawiązując do gdańskiej tragedii przypomniał - między innymi - istotę fundamentalnej prawdy o godności człowieka, o konieczności wyborów w życiu, o dojrzałości podejmowania decyzji oraz odpowiedzialności. Wyraz solidarności i pamięci - ujęty w słowa angielskiego poety Johna Dona - złożyła również w imieniu nauczycieli i uczniów Marta Topolska.

Z kolei przewodnicząca Szkolnego Samorządu Sabina Czech przedstawiła osiągnięcia Gimnazjum za rok bieżący. Kolejnym punktem programu była uroczystość ślubowania, przygotowana i przeprowadzona przez p. Iwonę Wojtasik. Po niej głos zabrali goście: Burmistrz Jan Makowski, przewodniczący Rady Rodziców Władysław Rak, przedstawiciel 6 BDSz płk Jerzy Matuszkiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Proszowicach p. Marzena Żywot oraz p.Dorota Król - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego.

Do życzeń ze strony gości dołączyły również skierowane listownie słowa gen.brygady Jerzego Wójcika - odczytane przez panią Marię Kahan. Dużą niespodzianką dla wszystkich - a najbardziej dla uhonorowanej - było wręczenie przez Dyrektora Szkoły w Piotrkowicach p. Henryka Pomykalskiego odznaczenia w postaci posążka zaprojektowanego przez mistrza rzeźby Władysława Chromego. Za wieloletni trud pracy dydaktycznej, społecznej oraz zasługi otrzymała je p. Helena Sadowska.

Ostatni etap Święta Szkoły obejmował wręczenie nagród przez organizatorów laureatom konkursów: j.angielskiego, literacko-plastycznego, plastycznego, chemicznego, informatycznego, sportowego oraz Wiedzy o Patronie. Konkurs Wiedzy o patronie odbywa się od początku nadania szkole imienia 6 Brygady Desantowo-Szturmowej gen.Sosabowskiego. Zawsze odbywa się on w tygodniu poprzedzającym święto naszej szkoły. Gośćmi honorowymi a zarazem jury są przedstawiciele jednostki wojskowej. W tym roku byli to ppłk Janusz Micewski oraz kpt Gustaw Miśkiewicz. W dziesięciu konkurencjach uczestnicy muszą wykazać się rzetelną wiedzą na temat naszego Patrona i rozegrać pojedynek sprawnościowy, który wzbudza największe emocje zarówno wśród biorących udział jak i publiczności. W tym roku w ramach pojedynku sprawnościowego przygotowano następujące konkurencje: przeciąganie liny, ubieranie wojskowych mundurów na czas oraz wykonywanie pompek. O poziomie konkursu niech świadczą słowa kapitana Miśkiewicza "?jestem przekonany, że wielu z naszych żołnierzy mogłoby mieć problemy z odpowiedziami". Najlepszymi zawodnikami okazali się uczniowie kl III c: Dawid Świstak, Bartek Tomczyk, Michał Ząbek.

Uroczystość - już w mniej oficjalnej formie - zakończył poczęstunek, którym zarówno przybyłych gości jak i nauczycieli Gimnazjum ugościli przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego.

(KIM- A. Będkowska - Chuchmacz)