Inauguracja roku szkolnego 2006/2007

Rozpoczęcie roku szkolnego wiąże się nieodmiennie z różnymi zamierzeniami, marzeniami i pragnieniami, tak uczniów, jak i nauczycieli, które z czasem poddawane są weryfikacji. Nowy rok szkolny w Gimnazjum w Proszowicach jest wyzwaniem nie tylko dla uczniów, ale też p. Marii Bielskiej - Kahan obejmującej stanowisko dyrektora naszej szkoły.

Pani Maria Bielska Kahan jest nauczycielem matematyki i informatyki, a od 2000 roku pełniła także funkcję wicedyrektora. Dodatkowo odpowiadała za diagnozowanie osiągnięć dydaktycznych uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Monitorowała podejmowane przez szkołę działania zmierzające do doskonalenia jakości pracy we wszystkich dziedzinach działalności /np. analiza losów naszych absolwentów/. Sprawowała nadzór nad sporządzaniem dokumentacji dotyczącej egzaminów gimnazjalnych. Wdrożyła do pracy szkoły programy komputerowe wspomagające pracę sekretariatu, tworzenie arkuszy organizacyjnych, planu lekcji, zastępstw, dyżurów i świadectw szkolnych. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Swoją osobowością, charakterem i autorytetem wpływa na dobrą atmosferę pracy grona pedagogicznego. Inspiruje nauczycieli do podejmowania ciekawych rozwiązań metodycznych. Szanuje godność uczniów, nauczycieli i rodziców.

"Zdecydowałam się podjąć to wyzwanie i stanąć na czele naszego gimnazjum. Wiem, że zadanie to nie należy do łatwych i że wymaga wielkiego zaangażowania. Będę się starała wykonywać moje obowiązki tak, by uczniowie jeszcze po wielu latach, z miana naszych absolwentów mile wspominali czas spędzony w szkole, a szkoła zaznaczała swą obecność w środowisku wieloma osiągnięciami. Dołożę wszelkich starań by praca szkoły stała na wysokim poziomie, a młodzi ludzie uczyli się również patriotyzmu, twórczej samodzielności, samorządności i szacunku dla wielkich wartości człowieczeństwa.
Liczę również na cenne wskazówki p. Heleny Sadowskiej, u boku, której zdobywałam doświadczenie i przygotowywałam się do objęcia powierzonej mi funkcji. Jestem jej za to bardzo wdzięczna.
Wierzę, że współpraca z gronem pedagogicznym, moimi koleżankami i kolegami będzie się nadal układała znakomicie. Musimy na sobie polegać, darzyć się zaufaniem i współdziałać, aby wykonywać naszą pracę jak najlepiej."


Funkcja wicedyrektora została powierzona p. Wojciechowi Musiałowi nauczycielowi geografii i informatyki. Rozwija on zainteresowania młodzieży i przygotowuje ją do udziału w wielu konkursach wojewódzkich, przekazując im swą ogromną wiedzę. Swoją wysoką kulturą i otwartością zdobywa autorytet młodzieży, nauczycieli i rodziców.

Życzymy, aby większość marzeń, zamierzeń oraz planów spełniła się zarówno uczniom jak i nauczycielom.

KIM