Góry Świętokrzyskie rajd

Szlakiem Praojców

23 września odbył się VII Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy Diecezji Kieleckiej na Święty Krzyż - miejsca, położonego na legendarnej Górze Łysiec, gdzie znajdują się relikwie Krzyża Świętego. Tegoroczny rajd pielgrzymkowy wiązał się z obchodami jubileuszu tysiąclecia od sprowadzenia relikwii oraz zaistnienia życia monastycznego na tym terenie
. Pielgrzymka liczyła ponad trzy tysiące uczestników. W tym gronie znaleźli się również parafianie z Proszowic - większość stanowili uczniowie naszego Gimnazjum, w sumie 76 uczestników. Opiekę duchową i organizacyjną sprawowali: ks. Paweł Wojtynek i ks. Jan Zwierzchowski, który dołączył ze swymi parafianami ze Słomnik, oraz nauczyciele: Sylwia Szywalska, Karolina Skrzypiec, Iwona Skalska i Alicja Chuchmacz.
Trasa prowadziła z miejscowości Święta Katarzyna. Stąd po modlitwie i krótkiej prelekcji na temat historii tamtejszego kościoła i klasztoru młodzi pielgrzymi ruszyli - czerwonym szlakiem - w górę. Miejscami odpoczynku były: źródełko św. Franciszka, kapliczka św. Mikołaja (opiekuna podróżnych) oraz malownicza wieś Kakonin. Długi marsz urozmaicały opowieści pani przewodnik, przywołujące nie tylko świętokrzyskie legendy, ale i wiadomości z historii i geografii.
Ostatni etap stanowiła trzykilometrowa asfaltowa droga prowadząca wprost na Święty Krzyż. Tam po zwiedzeniu pięknego sanktuarium, modlitwie, krótkim odpoczynku, pielgrzymi uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej.
Podczas rajdu był czas na modlitwę, rozmowy, skupienie a także podziw wspaniałej świętokrzyskiej puszczy. Pogoda i siły dopisały, a młodzież wróciła bogatsza o nowe dobre przeżycia, wiedzę oraz mocne poczucie chrześcijańskiej jedności.

Alicja Chuchmacz