DZIEŃ ZIEMI

Uroczysty apel z okazji Dnia Ziemi w Gimnazjum w proszowicach to już tradycja. W tym roku obchodziliśmy go pod hasłem "Chrońmy nasze środowisko" i podsumowaliśmy działania ekologiczne uczniów i nauczycieli. Uczniowie z klas Ic IIa pod opieką p. H. Warso i p. D. Świątek-Grzyb przedstawili inscenizację pod tytułem "Ekologiczne zagrożenie środowiska", a także zaprezentowali pokaz "śmieciomody", którą sami zaprojektowali i wykonali. Na apelu podsumowano również konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej, przeprowadzony w klasach I - III naszego gimnazjum. Zwycięzcami zostali - Cebulska miejsce Paulina Cebulska klasa Ic, II miejsce Marta Kopeć Ia, III miejsce Monika Baranik II d. Kończąc apel uczestnicy złożyli zobowiązania dotycząca ochrony przyrody. Już w poniedziałek 23.04.2006 wszystkie klasy wybiorą się na sprzątanie proszowickiego lasku. Chcemy, aby dawał nam choć namiastkę prawdziwego lasu. Ponadto do końca kwietnia wszystkie klasy zobowiązały się na zasadzenie wokół szkoły po dwie choinki lub drzewka ozdobne. Otoczenie naszego gimnazjum wzbogaci się, więc o 34 nowe drzewka.