Proszowice, 06.09.2016

Młodzież Gimnazjum uczestniczyła w 77 Rocznicy Bitwy pod Proszowicami

Rocznica Bitwy pod Proszowicami to jedna z najważniejszych uroczystości patriotycznych Miasta. Tego roku, podobnie jak w latach ubiegłych, uczestniczyła w niej delegacja młodzieży naszej Szkoły oraz p. dyrektor Maria Bielska-Kahan.
Obchody miały miejsce 6 września. Rozpoczęły się mszą św. w kościele parafialnym, odprawioną przez ks. proboszcza Jana Zwierzchowskiego w intencji poległych żołnierzy. Następnie uczestnicy przeszli na teren cmentarza, gdzie nastąpiła oficjalna część uroczystości. Wzięło w niej udział wielu przybyłych gości, a wśród nich kombatanci p. Stanisława Pistelok - Prezes Zarządu Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Pszczynie, Edward Kozioł - prezes Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Krakowie, p. Tadeusz Sokół - prezes Koła Stowarzyszenie Żołnierzy AK, Władysław Kupczyk – prezes Zarządu Miejsko Gminnego Koła związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Proszowicach, rodziny poległych żołnierzy, wnuczka gen. Bolesława Nieczuli-Ostrowskiego, starosta pszczyński Paweł Sadza i burmistrz Radowa Zbigniew Mączka.
Wśród grona zebranych znaleźli się również: Józef Gawron- wicewojewoda Małopolski, starosta, zarząd i radni powiatu proszowickiego, radni Gminy Proszowice, sołtysi i przewodniczący rad osiedli, dyrektorzy placówek oświatowych, prezesi, kierownicy zakładów pracy, urzędów, instytucji, organizacji politycznych i społecznych, przedstawiciele policji, straży pożarnej oraz przedstawiciele szkół i mieszkańcy Proszowic.
Jako pierwszy przemawiał burmistrz Gminy i Miasta Proszowice - Grzegorz Cichy, który nawiązał do okoliczności i przebiegu bitwy. Następnie odbyły się wystąpienia zaproszonych gości. Po nich uroczyste składanie wiązanek. Na koniec odczytany został Apel Poległych po czym rozległa się salwa honorowa.
Obchody odbyły się z towarzyszeniem żołnierzy Pododdziału Reprezentacyjnego 6 Brygady Powietrznodesantowej im. gen.Stanisława F. Sosabowskiego z Krakowa, delegacji Bractwa Kurkowego z Pszczyny, Orkiestry „Błysk” z Żębocina oraz klasy służb mundurowych z Zespołu szkół im. Bartosza Głowackiego z Proszowic.        
Reprezentację naszej Szkoły stanowili: p. dyrektor Maria Bielska-Kahan, Iwona Marzec, Michał Czernik oraz Młodziez klasy 3b.

Alicja Chuchmacz