12.11.2012 r.
GIMNAZJALIŚCI DLA NIEPODLEGŁEJ

        Już od kilku lat świętowanie Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez proszowickie Gimnazjum ma nowy przebieg i charakter. Łączy zarówno nowe formy jak i te tradycyjne.
    Podobnie było i w tym roku. Tydzień poprzedzający 94 rocznicę poświęcony był w szkole na różne działania, mające na celu podkreślenie wagi i roli tego historycznego wydarzenia jak również przywołanie o nim pamięci. Szkoła przybrała biało-czerwone barwy, za sprawą plakatów, gazetek klasowych także kotylionów, które wykonali uczniowie. Każdy wychowawca przeprowadził również ze swoją klasą lekcję, na której wspólnie rozwiązywali test "Jedenaście pytań na 11 listopada". Pod kierunkiem p. Iwony Marzec kl 3b przedstawiła ciekawy apel okolicznościowy. Nie brakło też muzycznych akcentów.
    Gimnazjalna młodzież przygotowywała sztandarowe pieśni legionowe jak również inne patriotyczne. W niedzielę, dniu oficjalnych uroczystości, delegacja uczniów, wraz z dyrekcją Marią Bielską- Kahan i pocztem sztandarowym, wzięła udział uroczystej mszy św. w intencji Ojczyzny. Złożyła również wiązankę pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki.
    Natomiast po południu część uczniów Gimnazjum poprowadziła na płycie proszowickiego Rynku program słowno-muzyczny. W nastrojowym klimacie, zapadającego zmierzchu i płonącego ogniska, uczniowie czytali wiersze polskich poetów i śpiewali patriotyczne pieśni. Oprócz nauczycieli Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 1, na zaproszenie do muzycznego świętowania, odpowiedziało liczne grono mieszkańców Miasta.
    Okazało się że wspólny śpiew miał wymiar integrujący nie tylko środowisko ale i całe rodziny. W spotkaniu uczestniczyli bowiem zarówno seniorzy, ludzie młodzi jak też spora gromada małych dzieci.
    Na koniec z krótkim przemówieniem-podziękowaniem wystąpił burmistrz Jan Makowski. Inicjatywę patriotycznego śpiewania na Rynku, przeniesioną z krakowskiego gruntu patriotycznych lekcji śpiewania, wprowadził trzy lata temu, zespół nauczycieli Gimnazjum: Karolina Barnaś, Anna Twardowska-Gorzałczany, Monika Kaczmarczyk, Krzysztof Chmura. Natomiast wcielić w życie pozwoliła przychylność i zaangażowanie pracowników Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach, na czele z dyrekcją Danutą Bucką.


Alicja Chuchmacz